Zagrebačka banka Zelena zona  

Obnovljivi izvori energije

Današnji tempo gospodarskog rasta i razvoja zahtijeva sve više energije. Ta se energija i dalje najčešće dobiva iz ograničenih i ekološki teško prihvatljivih fosilnih izvora.
Ugljen nam je omogućio industrijsku epohu, nafta revoluciju u transportu, a nuklearna energija snažan razvoj u drugoj polovici 20. stoljeća. U idućim godinama uzlet bi nam trebali osigurati obnovljivi izvori energije, napredne zelene tehnologije i energetska učinkovitost u svim sferama društva. Obnovljivi izvori energije su oni koji su sačuvani u prirodi i obnavljaju se u potpunosti ili djelomično.
 

Jedan od glavnih ciljeva europske energetske politike je povećanje udjela obnovljivih izvora energije u ukupnoj proizvodnji i potrošnji. Promatrajući obnovljive izvore energije s aspekta zaštite okoliša, zdravlja ljudi i gospodarstva, u samoj proizvodnji energije manje su štetni nego konvencionalni, posebice u dijelu ispuštanja stakleničkih plinova, krutih čestica, teških metala, plinova uzročnika kiselih kiša i prizemnog ozona. Pri tome ne treba zanemariti činjenicu da se povećanjem udjela obnovljivih izvora energije u energetskoj bilanci smanjuje ovisnost o uvozu energenata što je za konvencionalnim izvorima energije relativno siromašnu Europu vrlo bitan uvjet za održivost. 
 

Obnovljivi izvori energije mogu postati izvorom poslovnih i mogućnosti na osobnim razinama koje uz promociju održivog razvoja pružaju i znatne mogućnosti za ostvarivanje prihoda i ušteda upravo uz smanjenje emisije stakleničkih plinova. Na osobnoj razini možete promisliti o iskorištavanju obnovljih izvora energije kod sustava grijanja, kod pripreme potrošne tople vode ili sustava proizvodnje električne energije za vlastite potrebe. Kao poduzetnici možete promisliti o koristima proizvodnje energije iz biomase ili fotonaponskih sustava odnosno ostvarivanju prihoda od prodaje.


Učinkovita kombinacija obnovljivih izvora energije, energetske učinkovitosti i racionalizacije potrošnje doprinosi zaštiti okoliša, smanjenju emisija stakleničkih plinova i usporavanju klimatskih promjena.

 „Treba znati iskoristiti prirodne sile i na taj način dobiti svu potrebnu energiju. Sunčeve zrake su oblik energije, vjetar i morske struje su također energija. Koristimo li ih? O, ne! Palimo šume i ugljen, kao da podstanari pale ulazna vrata naše  kuće za grijanje. Živimo kao divlji doseljenici koji ne shvaćaju da ova bogatstva pripadaju svima nama.“

Thomas A. Edison, 1916.

Obnovljivi izvori energije - video